Galéria

Miestne konanie zástupcov Oblastného riaditeľstva ŽSR Trnava, Správy majetku ŽSR Trnava, zástupcov dotknutých sekcií s predsedom ZO Zelená cesta Mgr. Jurajom Valom a výkonným riaditeľom Lukášom Pavlechom, na ktorom bol upresnený ďalší postup pri projektovaní, povoľovaní a budovaní cyklotrasy Zelená cesta - Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové.

Aktuálny stav na prenajatej časti železničnej trate Piešťany - Vrbové:

Podpis nájomnej zmluvy na časť  železničnej dráhy č. 803, železničná trať  Piešťany - Vrbové, v km od 0,740 – do 8,088, a to vrátane jej súčastí, výkonným riaditeľom Združenia obcí Zelená cesta, dňa 05.03.2020.

Pracovné stretnutie zástupcov dotknutých samospráv a výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta s tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Ďurčekom a poslankyňou NR SR za SNS Magdalénou Kuciaňovou v Piešťanoch, dňa 25.07.2017