Galéria

Pracovné stretnutie zástupcov dotknutých samospráv a výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta s tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Ďurčekom a poslankyňou NR SR za SNS Magdalénou Kuciaňovou v Piešťanoch, dňa 25.07.2017