prev next
 • návrh riešenia
  Priecestie pri Kocuriciach
 • návrh riešenia
  Priecestie pri Kocuriciach
 • návrh riešenia
  Priecestie pri Kocuriciach
 • návrh riešenia
  Priecestie pri Kocuriciach
 • návrh riešenia
  Priecestie pri Kocuriciach
 • návrh riešenia
  Priecestie pri Kocuriciach
 • návrh riešenia
  Priecestie pri Kocuriciach
 • Oddychová zóna vo Vrbovom
 • Oddychová zóna vo Vrbovom
 • Oddychová zóna vo Vrbovom
 • Oddychová zóna vo Vrbovom
 • Oddychová zóna vo Vrbovom

Združenie obcí Zelená cesta

vzniklo zápisom do registra združení obcí dňa 17.05.2017. Základnou myšlienkou pre vznik združenia bolo zabezpečenie spolupráce všetkých členov pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva, prípadne nájmu stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy.


Na fotke Rada ZO Zelená cesta - zľava:
Lukáš Pavlech, výkonný riaditeľ; Mgr. František Klinovský, starosta obce Krakovany; Mgr. Juraj Valo predseda rady združenia; JUDr. Štefan Kubík, podpredseda rady združenia; Mgr. Peter Jančovič, primátor mesta Piešťany